En aquest espai podeu consultar els diversos projectes realitzats i en desenvolupament que duem a terme des del Col·lectiu Eixarcolant en la línia de Recuperació de varietats tradicionals i espècies silvestres.

Banc de llavors de varietats agrícoles tradicionals
Recuperació de la biodiversitat cultivada i les espècies silvestres comestibles al Pallars Jussà
Cultivant espècies silvestres comestibles a l'hort
Difusió dels coneixements tradicionals relatius a la biodiversitat cultivada al Parc Natural de l’Alt
Pirineu
Recuperant varietats ornamentals tradicionals
Recuperació i anàlisi de la biodiversitat cultivada a Copons i el seu potencial comercial i turístic


Descripció de la línia d'actuació

Què oferim?