Des del Col·lectiu Eixarcolant, amb el suport de Salvatgines i el Parc Natural de l’Alt Pirineu, s’ha impulsat un projecte de recerca, prospecció etnobotànica i difusió dels coneixements tradicionals relatius a la biodiversitat cultivada a la zona de l’Alt Pirineu, amb l’objectiu de recuperar i conservar les varietats agrícoles i ornamentals tradicionals i tota la informació etnobotànica associada que encara no s’ha perdut, així com de transmetre aquest coneixement a les generacions futures.

Per a dur a terme la primera fase d’aquest projecte, durant el 2020,  s’han visitat més de 200 horts en 65 nuclis de població, i s’han entrevistat a 56 persones, el testimoni de les quals i la seva experiència han permès reconstruir el dia a dia de la societat de l’Alt Pirineu des de principis del segle XX.

S’han obtingut 806 registres corresponents a varietats agrícoles tradicionals, 233 registres corresponents a varietats ornamentals tradicionals, i 126 registres corresponents a espècies silvestres, i en conjunt, s’han aconseguit més de 160 hores d’enregistrament d’informació, que un cop transcrites han donat lloc a un document de més de 620 fulls. Tot aquest material, degudament analitzat i processat, ha fet possible l’elaboració de tres llibres, diversos vídeos sobre varietats tradicionals i un tríptic resum sobre el projecte i els resultats obtinguts.

El primer llibre és un recull de 30 varietats tradicionals, corresponents a algunes de les varietats més característiques de l’Alt Pirineu i amb més potencial de ser emprades a l’actualitat. El segon llibre pretén mostrar com era la vida quotidiana a l'Alt Pirineu des d'una perspectiva etnobotànica, tot estructurant la informació en els diferents espais en els quals transcorria el dia a dia: el poble, els horts, les terres, els prats, i els boscos. Finalment, s’ha elaborat també un llibre per als menuts de la casa, on de forma amena i il·lustrada poden posar-se en la pell dels padrins i padrines quan eren infants, i traslladar-se a l’Alt Pirineu de mitjans del segle XX.

A més, durant aquesta primera fase de prospecció s’ha anat recopilant material vegetatiu de les diverses varietats tradicionals, per tal de poder-les conservar en un banc de llavors i (re)distribuir-les pel territori perquè siguin cultivades i consumides amb regularitat.Aquest 2021, amb la segona fase del projecte, aquesta prospecció s’ampliarà, i s’estima poder arribar a recuperar unes 250 varietats agrícoles tradicionals (ara en són 150) i unes 110 varietats ornamentals tradicionals (ara en són 70).


Aquest projecte ha estat possible gràcies al suport de

Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Actuació cofinançada pel fons FEADER dins operació 07.07.01 "Difusió valors naturals espai natural protegit o hàbitats i espècies"