Des del Col·lectiu Eixarcolant, amb el suport de Salvatgines i el Parc Natural de l’Alt Pirineu, s’ha impulsat un projecte de recerca, prospecció etnobotànica i difusió dels coneixements tradicionals relatius a la biodiversitat cultivada a la zona de l’Alt Pirineu, amb l’objectiu de recuperar i conservar les varietats agrícoles i ornamentals tradicionals i tota la informació etnobotànica associada que encara no s’ha perdut, així com de transmetre aquest coneixement a les generacions futures.

Es va realitzar una primera fase del projecte al llarg del 2020, on es van visitar més de 200 horts en 65 nuclis de població, i es van entrevistar a 56 persones, el testimoni de les quals i la seva experiència han permès reconstruir el dia a dia de la societat de l’Alt Pirineu des de principis del segle XX.

Al llarg del 2021 i sobretot del 2022, s'ha realitzat la segona fase del projecte, i s’ha passat pels pobles de l’Alt Pirineu pels quals no s’havia pogut passar en la primera gran fase de prospecció, per tal de visitar horts, identificar varietats tradicionals citades però de les quals no s’havia pogut obtenir material genètic, identificar informants clau que encara no havien estat detectats i entrevistar-los. Aquesta prospecció ha donat lloc a 14 nous informants. Obtenint en total uns 850 registres corresponents a varietats agrícoles tradicionals, 250 registres corresponents a varietats ornamentals tradicionals, i 140 registres corresponents a espècies silvestres. A més s'han pogut recuperar unes 250 entrades al banc de llavors de l'Alt Pirineu.

Tot aquest material, degudament analitzat i processat, va fer possible l’elaboració de dos llibres, diversos vídeos sobre varietats tradicionals i un tríptic resum sobre el projecte i els resultats obtinguts, en la primera fase del projecte. En la segona fase del projecte s'ha maquetat i imprès el tercer llibre.

El primer llibre és un recull de 30 varietats tradicionals, corresponents a algunes de les varietats més característiques de l’Alt Pirineu i amb més potencial de ser emprades a l’actualitat. El segon llibre pretén mostrar com era la vida quotidiana a l'Alt Pirineu des d'una perspectiva etnobotànica, tot estructurant la informació en els diferents espais en els quals transcorria el dia a dia: el poble, els horts, les terres, els prats, i els boscos. Finalment, s’ha elaborat també un llibre per als menuts de la casa, on de forma amena i il·lustrada poden posar-se en la pell dels padrins i padrines quan eren infants, i traslladar-se a l’Alt Pirineu de mitjans del segle XX. El tercer llibre, publicat aquest 2022, “La vida quotidiana a l’Alt Pirineu des d’una perspectiva etnobotànica. El poble, els horts, les terres, els prats i els boscos”, de la mateixa forma que el segon, dona una imatge general de la vida quotidiana a l'Alt Pirineu a mitjans del segle passat, aquesta vegada pensat per adults, amb informació molt més detallada i escrit majoritàriament a través de cites dels informants.

A més, s'ha impulsat la creació d'Esboïga, l'associació de varietats locals de l'Alt pirineu, que ha estat un col·laborador clau en la tasca de multiplicació de material vegetatiu. Al llarg del 2021 i 2022, s’ha realitzat el cultiu i la recol·lecció de llavors de més de 200 varietats, anuals i perennes. El planter de les varietats ha estat fet a Jorba pel Col·lectiu Eixarcolant. El cultiu s’ha realitzat entre els horts gestionats i cultivats directament pel Col·lectiu Eixarcolant i, també, un conjunt de 26 horts col·laboradors d'Esboïga, que amb l’assessorament d’Eixarcolant han cultivat aquestes varietats. També s'han realitzat fitxes virtuals per a 60 de les entrades al banc de llavors.

Gràcies a aquesta multiplicació de llavors, i amb l'objectiu de que tota la població pugui tornar a cultivar aquestes varietats tradicionals, s’han realitzat els continguts dels troquels per a la venda de 20 espècies i varietats del banc de llavors de l’Alt Pirineu. S’han escollit 14 varietats agrícoles tradicionals i 6 varietats ornamentals tradicionals. Les espècies escollides es troben molt ben adaptades a l’Alt Pirineu, tenen una bona germinabilitat i se’n disposa de prou informació, material gràfic i, sobretot, de quantitat de llavor, per a poder fer-ne uns quants sobres, a més de conservar prou llavor al banc.

Finalment, cal destacar que en el marc d'aquest projecte també s'han realitzat diverses activitats divulgatives. Per una banda s'han realitzat activitats sobre el coneixement etnobotànic recollit al llarg del projecte, en diversos marcs, i per a públics molt diversos, des de adults a infants. Per altre banda, s'han realitzat tallers sobre la importància dels pol·linitzadors assosiats a aquesta diversitat de plantes, que han estat acompanyats de l'instal·lació de diversos hotels d'insectes.


Aquest projecte ha estat possible gràcies al suport de

Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Actuació cofinançada pel fons FEADER dins operació 07.07.01 "Difusió valors naturals espai natural protegit o hàbitats i espècies"