Juntament amb l’Associació Agroecològica de Can Mercaderet, el Col·lectiu Eixarcolant treballa per crear i mantenir un banc de llavors de varietats agrícoles tradicionals, per tal de recuperar-les, mantenir-les i poder fer-les accessibles a tothom.

Per a realitzar aquest projecte, el primer pas és dur a terme prospeccions etnobotàniques pel territori per tal de conèixer diverses varietats locals i obtenir-ne la llavor. Es fan entrevistes semiestructurades a gent gran amb coneixements hortícoles, s'identifiquen varietats desconegudes en els horts i es fa una caracterització d'aquestes varietats.

Un cop s'ha obtingut aquesta mostra de llavor, en plantem diversos exemplars, per tal de poder recol·lectar llavors el més representatives possibles d'aquella varietat. A Can Mercaderet ja fa anys que funciona part de l'hort amb aquest objectiu, i ara des d'Eixarcolant tenim 4 horts més destinats a cultivar varietats agrícoles tradicionals i espècies silvestres comestibles i ornamentals tradicionals. Tot hi que a nivell de gestió sigui més complicat, és important disposar de diversos horts separats geogràficament per tal d'evitar hibridacions.

Ja fa un any que 3 dels nostres horts estan en ple funcionament, i recentment (tardor 2019) també s'ha ampliat un d'aquests horts per plantar varietats d’horta i cereals tradicionals en condicions de secà. Per aquesta temporada (primavera 2020) s’inaugurarà el quart. Tots els horts es cultiven de forma ecològica, sense aplicar productes químics i en la majoria el reg és amb goters per tal d'estalviar aigua, energia, i poder fer una gestió més eficient del projecte. Tradicionalment és una zona on s’havia regat sempre a manta.

Un cop la planta ha generat les llavors, aquestes es recol·lecten, es deixen assecar i es separen, per tal de mantenir, renovar i ampliar el banc de llavors. La gestió del banc consisteix en dues parts, una és la gestió de totes les dades generades. Cal   registrar totes les varietats informàticament, i per cada varietat cal saber quan aquella llavor deixarà de tenir poder germinatiu. Abans de què arribi aquest moment caldrà detectar-la i cultivar-la de nou perquè les noves llavors es puguin guardar una altra vegada, i així assegurar sempre la seva capacitat germinativa.  L’altra part és l’agronòmica, és a dir, cada hivern caldrà agafar el llistat de les varietats del banc i caldrà veure quines llavors tocarà plantar al llarg de la següent temporada. D’aquestes se’n fa una planificació anual, tant espacial com de tasques agronòmiques.