Projecte - Recuperació de la biodiversitat cultivada i les espècies silvestres comestibles al Pallars Jussà

22/12/2019 - Actualització

Durant aquesta tardor hem realitzat un projecte que ens fa moltíssima il·lusió i que posa de relleu que la recuperació d'espècies silvestres i varietats tradicionals no és l'objectiu final, sinó una eina transformadora a nivell social, ambiental i agroalimentari que ens ha de permetre avançar com a societat. En aquests darrers mesos hem estat treballant conjuntament amb @albajussapallars i @salvatgines per tal de recuperar la biodiversitat cultivada i les plantes silvestres comestibles del Pallars Jussà. I la part especial del projecte rau precisament en què són els usuaris d'Alba Jussà els encarregats de conservar i donar a conèixer de nou aquestes espècies i varietats. Les imatges mostren les sessions en què apreníem a reconèixer les espècies silvestres comestibles i com cuinar-les, i preparavem l'hort on cultivar les diferents varietats. Podem afirmar amb certesa que ara mateix els usuaris d’Alba Jussà ja tenen uns coneixements sobre aquestes espècies i varietats molt per sobre de la mitjana de la població! Les formacions de tardor van culminar amb una activitat conjunta amb l’escola d’Hoteleria del Pallàrs, en que els usuaris d’Alba Jussà varen ser els encarregats d’explicar als alumnes de l’escola d’Hoteleria quines eren les espècies silvestres comestibles, i posteriorment es van girar les tornes i els alumnes de l’escola d’Hoteleria van ensenyar a cuinar-les als usuaris d’Alba Jussà. Un projecte extremadament enriquidor i que esperem que sigui exemple. 

____________________________________________________________________________

27/10/2019 - Inicis

Al llarg del mes d’octubre hem realitzat diverses sessions formatives amb l’Associació Alba Jussà, ubicada a Tremp i que dona servei a les persones amb diversitat  funcional del Pallars. En aquestes formacions apreníem a reconèixer les espècies silvestres comestibles i com cuinar-les, i a més, preparàvem l'hort on cultivar les diferents varietats agrícoles tradicionals que juntament amb Salvatgines estem recuperant. I és que estem treballant conjuntament amb l’Associació Alba i Salvatgines per tal de recuperar la biodiversitat cultivada i les plantes silvestres comestibles del Pallars Jussà. I la part especial del projecte rau precisament en què són els usuaris d'Alba Jussà els encarregats de conservar i donar a conèixer de nou aquestes espècies i varietats. Un projecte extremadament enriquidor i que esperem que sigui exemple, i gràcies al qual ja s’han pogut documentar més de 30 varietats tradicionals pròpies de la zona, xifra que anirà creixent notablement a mesura que avanci el projecte.