Blog

29 de November, 2021

El Col·lectiu Eixarcolant obre una convocatòria d’oferta de feina per treballar-hi. A continuació podeu consultar-la:

CONVOCATÒRIA OFERTA DE FEINA COL·LECTIU EIXARCOLANT, PERFIL ADMINISTRATIU

Descripció

El Col·lectiu Eixarcolant és una entitat i cooperativa sense ànim de lucre que té per objectiu fomentar un model de producció, distribució, i consum d’aliments, i de desenvolupament socioeconòmic, més sostenible, ètic i just, emprant com a eina la recuperació de les espècies silvestres comestibles i les varietats agrícoles tradicionals. Per assolir aquest objectiu el Col·lectiu Eixarcolant treballa en 10 línies estratègiques, totes elles sinèrgiques i complementàries.

Contextualització

Aquesta persona estarà duent a terme la seva tasca professional en el si del Col·lectiu Eixarcolant, que actualment compta amb més de 750 socis i sòcies, una junta formada per 17 persones, i 14 persones vinculades al projecte de forma professional. El control sobre el rumb i línies estratègiques recau sobre l’Assemblea General de l’entitat, formada per tots els socis i sòcies, que també és l’encarregada de decidir sobre els aspectes de caràcter econòmic, organitzatiu, o sobre qualsevol aspecte rellevant que afecti el projecte. Les formes jurídiques sota les quals es desenvolupa el Col·lectiu Eixarcolant són l’entitat i cooperativa, ambdues sense ànim de lucre, amb reinversió total dels possibles beneficis en el projecte, i seguint els preceptes de l’economia social i solidària. El codi ètic i les retribucions salarials es poden consultar a l’apartat de transparència de la pàgina web: https://eixarcolant.cat/pagines/transparencia/ 

Característiques de la convocatòria

Tasques a desenvolupar 

La persona que s’incorpori en aquest perfil serà la responsable de les tasques administratives i d’enviaments de productes del Col·lectiu Eixarcolant.

A continuació es mostren les principals tasques de les quals serà la responsable:

 • Tràmits amb la gestoria (declaracions trimestrals, nòmines, etc)
 • Comptabilitat
 • Control cash flow
 • Facturació entrades i sortides
 • Gestió impagats
 • Preparació comandes i realització dels enviaments
 • Gestió d’estocs en els punts de venda
 • Tràmits administratius relacionats amb la justificació de subvencions

Competències requerides

 • Capacitat de gestionar molts ímputs simultanis
 • Capacitat de planificació de les tasques
 • Assertivitat
 • Empatia
 • Implicació
 • Habilitat per comprendre resolucions administratives, bases reguladores i ordres de convocatòries
 • Bona organització
 • Ordre
 • Puntualitat
 • Capacitat de resolució d'imprevistos
 • Paciència
 • Capacitat d’interlocució amb l’administració
 • Habilitat en sistemes informàtics
 • Treball en equip
 • Capacitat de comprensió de les tasques dutes a terme per part del Col·lectiu Eixarcolant
 • Esperit crític
 • Elevada comprensió lectora

Durada i condicions laborals

Incorporació indefinida (amb període de proves de 6 mesos). És important que els o les candidates tinguin clara la implicació en el projecte a llarg termini, i no percebre-ho en cap cas com una ocupació temporal.

 • Incorporació com a persona sòcia treballadora de la Cooperativa Eixarcolant
 • Jornada inicial de 20h setmanals, amb possibilitat d’ampliar en un futur fins a Jornada complerta
 • Lloc de treball: presencial a la seu central del Col·lectiu Eixarcolant al municipi de Jorba (Anoia)
 • Cotització: cotització com a soci/a treballador/a al règim especial de treballadors autònoms. El Col·lectiu Eixarcolant es fa càrrec de la quota d’autònoms i de l’IRPF aplicat (7%)
 • El salari, suposant una jornada laboral complerta (40 hores setmanals) és de 1.400 € nets mensuals, o la part proporcional en cas de jornades parcials. En aquest cas per 20h setmanals el salari serà de 700€ nets mensuals. Si la dedicació setmanal s’incrementa, el salari s’incrementarà de forma proporcional.

Data d’incorporació

 L’inici del contracte es preveu pel 2 de gener del 2022.

Presentació de candidatures i terminis

Totes les persones interessades hauran d’enviar el currículum i una carta explicant quina és la seva motivació per entrar a formar part del projecte i perquè creuen que tenen un perfil adequat d’acord amb l’exposat en la present convocatòria.

Les sol·licituds s’hauran d’enviar per correu electrònic a l’adreça coordinacio@eixarcolant.cat com a molt tard el dia 30 de novembre (inclòs).

En l’assumpte del correu electrònic hi ha de constar exactament “Feina administració + el nom de la persona candidata”.

Els candidats i candidates que siguin preseleccionats seran notificats com a molt tard el dia 15 de desembre , i hauran de realitzar una entrevista personal i tot allò que s’estableixi en el procés de selecció

Comentaris

Aquesta publicació no ha rebut comentaris. Sigues el primer en comentar.

Publicar un comentari