És necessari documentar els usos tradicionals de la vegetació i les espècies silvestres i varietats agrícoles tradicionals, pel patrimoni cultual i natural que representen i també com a base imprescindible per tal de poder recuperar-les. Per tal de recollir aquesta informació emprem les prospeccions etnobotàniques que consisteixen observació i entrevistes semi-estructurades a gent gran.

Aquesta recerca bàsica i més teòrica ha d’anar acompanyada però d'una recerca més aplicada que permeti precisament l’adaptació dels usos tradicionals documentats a la realitat actual, mantenint sempre com premissa imprescindible la sostenibilitat (ambiental, social, econòmica) al llarg de tot el procés.

En el marc d'aquesta recerca aplicada es realitzen diversos estudis, des de determinar si és possible desenvolupar nous cultius d’alt valor ambiental i econòmicament sostenibles mitjançant les plantes silvestres que fins al moment només han estat recollides i mai cultivades; finsestudiar quina acceptació (a nivell organolèptic) tindrien per part dels consumidors productes elaborats amb plantes silvestres i varietats agrícoles tradicional.

Els projectes de recerca es duen a terme coordinadament amb la Universitat de Barcelona i compten també amb la participació d’entitats i actors locals.

Difusió dels coneixements tradicionals relatius a la biodiversitat cultivada al Parc Natural de l’Alt
Pirineu
Trasllat al sector agroalimentari de l'interès gastronòmic de les espècies silvestres comestibles
Cultiu extensiu de blet blanc per a l’obtenció de llavor destinada al consum humà