La recerca aplicada, la bàsica, i la transferència de coneixement són eixos imprescindibles per poder aconseguir que especies silvestres comestibles i varietats agrícoles tradicionals siguin realment elements de canvi.

D’una banda, és necessari documentar els usos tradicionals les espècies silvestres, i recuperar material de propagació (llavors, esqueixos, propàguls) i coneixements de les varietats agrícoles tradicionals. Aquest material i els coneixements etnobotànics i agronòmics associats no només són importants pel patrimoni natural i cultural que representen, sino que són la base imprescindible per tal de poder recuperar-ne els usos, el cultiu i el consum. Per tal de dur a terme aquesta recerca realitzem principalment prospeccions etnobotàniques, a partir de es quals recollim informació de les persones grans de la zona d’estudi, que posteriorment analitzem, validem, i podem de nou a la disposició de la població local.  

D’altra banda, un com es coneixen les espècies silvestres comestibles i les varietats tradicionals que es poden emprar, resulta imprescindible dur a terme una recerca de caire més aplicat que permeti precisament que es cultivin, comercialitzin, transformin, o cuinin de forma eficient, aprofitant al màxim el seu potencial, i mantenint sempre com premissa imprescindible la sostenibilitat (ambiental, social, econòmica) al llarg de tot el procés.

És per això que duem a terme recerca agronòmica, per tal de fer possible i optimitzar el cultiu, maneig, i recol·lecció d’aquestes espècies i varietats. Aquesta recerca es pot dur a terme tant als terrenys del Col·lectiu Eixarcolant, com als espais que es determinin en cada cas d’acord amb les característiques del projecte i les necessitats de les persones o institucions sol·licitants. 

També realitzem recerca referent al maneig de producte, bo i tenint en compte els seus atributs nutricionals, organolèptics i estructurals, per tal de conèixer quins són els sistemes més adequats per al seu processament, preparació culinària, i conservació, i a fi i efecte d’obtenir productes nutricionalment interessants, organolèpticament excel·lents, i sostenibles a tots els nivells. Es tracta de conèixer tot el potencial gastronomic que aquestes espècies i varietats ens poden oferir. La recerca gastronòmica, i tots els aspectes col·laterals implicats, es duu a terme a l’obrador experimental de Col·lectiu Eixarcolant, unes instal·lacions úniques dissenyades precisament per avaluar gastronòmicament aquestes espècies i varietats i extreure’n el màxim potencial. 

Per últim també duem a terme recerca en l’àmbit sensorial, organolèptic, i estudis de mercat, per tal de conèixer quins són els atributs sensorials d’aquestes espècies i varietats i els productes que en deriven. Realitzem avaluacions tant amb panell d’experts com amb el públic general, en funció dels requeriments de cada cas. Així mateix, analitzem quina és la percepció dels consumidors vers les espècies, varietats, o productes, que es volen introduir al mercat, per tal de determinar quina n’és la percepció dels consumidors, quins són els criteris de decisió de compra preponderants en cada cas, i quin és el ninxol de mercat i potencial de comercialització previst.

Els projectes de recerca es duen a terme coordinadament amb la Universitat de Barcelona i compten també amb la participació d’entitats i actors locals.


Projectes de recerca realitzats

Què oferim en aquesta línia d'actuació?