Si l’objectiu és que les espècies silvestres comestibles i les varietats agrícoles tradicionals tornin a ser incorporades amb normalitat als cultius, comerços, i a la nostra dieta, és imprescindible que les seves llavors siguin accessibles per tothom qui les vulgui cultivar. Tindria poc sentit conservar-les només en un banc de llavors, sinó que cal que des d’aquest banc de llavors que actua com a garantia per la seva conservació puguin ser difoses de nou vers el conjunt de la societat. És imprescindible que aquestes espècies i varietats, i per tant també les seves llavors, siguin fàcilment accessibles per al conjunt de la població. 

Per aquest motiu des del Col·lectiu Eixarcolant posem a disposició de tothom qui les vulgui cultivar les llavors d’aquestes espècies i varietats, perquè és en el seu cultiu on comença tota la transformació que poden generar. Es tracta en tots els casos de llavors cultivades i recol·lectades pel Col·lectiu Eixarcolant de forma totalment sostenible i respectuosa amb l’entorn. 

A més, volem que cultivar-les sigui una experiència fàcil i gratificant. I per això oferim molt més que unes llavors, ja que  en cada paquetet hi ha tota la informació necessària per al seu cultiu i el seu consum, explicada de forma clara, visual i amb tot el rigor. Així,per molt que siguin espècies i varietats poc conegudes, el seu cultiu i posterior consum serà ben fàcil. Es tracta d’un format i disseny únics, que ens suposa un gran esforç, però que creiem imprescindible. 

Les llavors es troben disponibles tant a través de la botiga online del Col·lectiu Eixarcolant, i proximament també en múltiples punts de venda arreu del territori per tal que tothom hi pugui accedir amb facilitat. 

Consulta el catàleg de les llavors d’espècies silvestres comestibles, ornamentals i varietats agrícoles tradicionals AQUÍ

I també el calendari de sembra AQUÍ


Trajectòria

Què oferim?