Que les llavors d’espècies silvestres comestibles, varietats agrícoles tradicionals, i ornamentals tradicionals estiguin disponibles per tothom qui desitgi cultivar-les és quelcom imprescindible per aconseguir que siguin una eina de canvi. 

Per això des del Col·lectiu Eixarcolant hem estat treballant intensament per trobar la millor manera no només de fer-vos arribar aquestes llavors, sinó de fer-ho amb tota la informació necessària per tal que, tot i ser segurament espècies i varietats poc conegudes, les pugueu cultivar i consumir amb total facilitat i tranquil·litat. 

De resultes d’aquest procés hem desenvolupat un format de comercialització totalment únic, en el qual cada sobre de llavors va acompanyat d’una gran quantitat d’informació, que es mostra de forma visual i entenedora i permet conèixer al detall totes les característiques i requeriments de cultiu de l'espècie o varietat escollida. 

Alhora, hem desenvolupat protocols de triatge i control de qualitat per cadascuna de les espècies i varietats, per garantir la qualitat i germinabilitat de les llavors subministrades. 

És amb tots aquests ingredients, i fruit d’una feina de portes endintre que ha durat pràcticament dos anys, que finalment aquest 2021 podreu gaudir de les llavors del Col·lectiu Eixarcolant. 


Descripció de la línia d'actuació

Què oferim?