Eines per deshebrar

Desherbar és una de les tasques més freqüents en horticultura ecològica, i ocupa un percentatge molt elevat del temps dedicat a la gestió dels cultius. Per tal d'optimitzar i reduir aquesta dedicació, us oferim un ampli ventall d'eines, molt senzilles d'utilitzar, però molt robustes, per tal que aquesta acció es pugui dur a terme de forma eficient i còmoda. Hi ha opcions tant per petits horts d’autoconsum com per explotacions hortícoles professionals de diverses hectàrees.

> Aconsegueix-les a la Botiga Eixarcolant

Eines per sembrar i plantar

En horticultura és molt important que, abans de la sembra o plantació, el terreny estigui ben treballat, oxigenat i descompactat. Quan es a manualment, com és el cas de les petites explotacions hortícoles, o quan es desitja respectar al màxim l’estructura del sòl, és una tasca molt dura, lenta i feixuga. No serà flors i violes, però amb aquestes eines serà, com a mínim, una mica més realizable, i molt menys susceptible de causar-nos lesions.

> Aconsegueix-les a la Botiga Eixarcolant

Eines per la preparació del terreny

A l’horta, les tasques de plantació i sembra són feixugues i exigents, sobretot en explotacions professionals on cal plantar un gran nombre d’individus. És per això que us presentem unes petites màquines manuals ideals per optimitzar de forma increïble el temps dedicat a la sembra, i sobretot a la plantació (trasplantament del planter a la línia de cultiu).

> Aconsegueix-les a la Botiga Eixarcolant

Recanvis

En aquest apartat hi trobareu els recanvis que pugueu necessitar per a les diverses eines que oferim. Perquè la qualitat de les eines és altíssima, però amb l’ús hi ha peces que es desgasten i que de tant en tant caldrà renovar, i trobar aquests recanvis no serà un problema.

> Aconsegueix-los a la Botiga Eixarcolant


Descripció de la línia d'actuació

Trajectòria