Per les petites i mitjanes explotacions agrícoles, més enllà de cultivar espècies i varietats, i generar productes, que els permetin restar al marge del mercat global i obtenir un preu just per la seva feina, és molt important poder millorar l’eficiència del maneig agronòmic de l’explotació sense necessitat de grans inversions. Dit d’una altra manera, amb inversions que estiguin correctament dimensionades a les necessitats i mida de l’explotació.  

En aquest sentit, cal analitzar quines són les millors eines que permetin optimitzar tasques com la sembra, la plantació, el maneig agronòmic, i la collita en el si de l’explotació, i que suposin una inversió que, posada en el balanç de la despesa que implica i l’estalvi de feina que comporta, valgui la pena i sigui assumible. 

A més, per les petites explotacions és important buscar suports i teixir aliances en la major part dels aspectes de la seva gestió. Un dels més importants i costosos són les eines per treballar el camp. Són molts els pagesos que tradicionalment havien compartit eines. I ara, en aquest moment en que petits pagesos volen tornar-se a connectar a la producció local d'aliments, de nou es fa imprescindible el compartir. Les eines que us oferim són de format petit i la gran majoria es poden carregar en un cotxe o una furgoneta amb la força de les mans.

I és aquí on entren en joc les petites eines manuals d’última generació que subministrem des del Col·lectiu Eixarcolant, sempre amb un acompanyament i assessorament personalitzat per tal d'identificar quines són les millors opcions per, amb la mínima inversió possible, poder donar resposta a les necessitats de cada explotació. Alhora, s’ofereix la possibilitat de conèixer i provar les eines als horts del Col·lectiu Eixarcolant, i també a la finca on s’hagin de fer servir, per tal de conèixer-les de primera mà i veure sobre el terreny quines són les que donen millor resposta a les necessitats de l’explotació.

Eixarcolant distribueix des del 2019 material Terrateck per tal de poder dotar als agricultors i agricultores d’un ventall d’eines manuals que permeten incrementar l'eficiència en les finques petites i mitjanes. Hem realitzat una selecció prèvia del material que considerem més adequat a nivell català, hem traduït el catàleg al català i en breu es podrà adquirir tot aquest material a la botiga.

Tothom qui ho desitgi pot contactar amb nosaltres a eines@eixarcolant.cat , demanar-nos informació i provar el material demostratiu que tenim a la seu de Jorba.


Trajectòria en distribució d'eines

Què oferim?