Hem acompanyat desenes agricultors i agricultores en l’elecció de les eines més adequades per millorar l’eficiència de les seves explotacions agràries. Sempre hem partit de la premisa que les eines escollides han de donar resposta a unes necessitats clarament identificades per part dels agricultors i agricultores, i que la relació entre la inversió realitzada i la millora de l’eficiència assolida ha de tenir sentit.  

És per això que l’acompanyament tècnic que realitzem durant el procés d’elecció de les eines, i també a posteriori, és tan important. I és que d’entre l’ampli ventall d’eines disponibles és molt probable que hi hagi les adequades per respondre a les necessitats de l’explotació, però també n’hi haurà moltes d’altres de similars que segurament no responen ben bé a allò que s’està buscant. 

Gràcies al bon coneixement de tot el ventall d’aquestes eines, i a la possibilitat de provar-les i veure’n el funcionament en condicions reals abans de fer la compra, hem aconseguit que les possibilitats d’equivocar-se es redueixin a la mínima expressió. 

I un darrer asepcte, per nosaltres fonamental. No som venedors d’eines, sinó que fer arribar aquestes eines a les petites i mitjanes explotacions agràries es una de les deu línies d’actuació que duem a terme per fomentar la viabilitat i la sostenibilitat de la petita i mitjana pagesia, per així aconseguir transformar el model agroalimentari i de desenvolupament socioeconòmic.


Descripció de la línia d'actuació

Què oferim?