Plantes Utilitzades
Plantes silvestres usos no alimentaris
Plantes aromàtiques

Fa cosmètica orgànica i remeis naturals lliures de tòxics, de forma artesanal perquè tenir cura de un mateixa i dels demés sigui fàcil, efectiu i un autèntic plaer.

Mandràgora és un motor de canvi individual i col·lectiu per avançar cap a un respecte sincer envers la naturalesa i envers a nosaltres mateixes. 
Recol·lecta les plantes medicinals que fa servir, tan per elaborar els productes com pels tallers que ofereix al bosc i a l’hort biodinàmic familiar.

Proximitat de les matèries primes:
- A menys de 50km del lloc de transformació
- Producció pròpia
- Entre 50km i 200km del lloc de transformació
- A més de 200km del lloc de transformació
Orígen de les plantes utilitzades:
- Recollides
- Cultiu ecològic certificat (CCPAE)
Canal de comercialització:
- Venda directa
- Venda online
- Fires
- Petit comerç
Economia social i solidaria:
- Màxima sostenibilitat ambiental
- Preu just pels consumidors
- Preu just per als productors de matèries primeres