OBJECTIUS I MOTIVACIÓ 

Organitzats pel Col·lectiu Eixarcolant amb el suport de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la Generalitat de Catalunya, tenen per objectiu fomentar el desenvolupament de projectes de recerca i emprenedoria en el camp de l’etnobotànica, i generar un impacte positiu a nivell local en termes ambientals, socials i econòmics. 

S’espera que contribueixin a: 

- Impulsar el talent i la innovació en el camp de l’etnobotànica.

- Fomentar la recerca de caràcter etnobotànic.

- Reforçar la divulgació dels usos de la vegetació silvestre i de les varietats agrícoles i ornamentals tradicionals.

- Fomentar l'emprenedoria basada en els usos de la flora local.

CATEGORIES 

Els premis s’estructuren en dues categories: 

- Recerca i transferència científica de caràcter etnobotànic

- Emprenedoria basada en coneixements etnobotànics

En ambdós casos ha de tractar-se de propostes no executades que es preveguin dur a terme al llarg del 2024-25. Es cerca impulsar noves propostes i projectes, i per tant, els premis no són un reconeixement a allò que ja s’ha fet.

QUI S’HI POT PRESENTAR?

Totes les persones físiques i jurídiques que tinguin previst dur a terme al llarg del 2024-25 projectes de recerca etnobotànica o d’emprenedoria basada en coneixements etnobotànics. 

Els projectes han de realitzar-se en llengua catalana o aranesa. 

DOTACIÓ ECONÒMICA

Per cadascuna de les dues categories hi haurà un primer premi dotat en 1.500€ i un segon premi dotat en 500€.

JURAT

El jurat dels premis està format per:

 Astrid van Ginkel

Llicenciada en farmàcia i màster en biologia, especialitzada en etnobotànica.. Assessora tècnica, formadora i directora de Fitomón.  

Laura Calvet Mir

Doctora en ciències ambientals, especialista en agroecologia i agrobiodiversitat. Investigadora de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona - Universitat Autònoma de Barcelona. Investigadora associada a la UOC.

Marc Talavera Roma 

Doctor en biologia especialitzat en etnobotànica i agroecologia. Impulsor i president del Col·lectiu Eixarcolant.

Robert Savé Montserrat

Doctor en ciències biològiques. Investigador emèrit de l’IRTA - Institut de Recerca Tecnològica Agroalimentàries, especialitzat en vitivinicultura i canvi climàtic.  

Xènia Torras Martí

Enginyera tècnica agrícola. Especialista en biodiversitat cultivada. Responsable del projecte Esporus, banc de llavors de l'associació l'Era.

Montse Parada

Doctora en farmàcia especialitzada en botànica. Recentment ha estat nomenada Directora Tècnica a Algēmica Barcelona. Va presentar un dels projectes guanyadors de la passada edició.

CALENDARI

  • El període de presentació de candidatures s’inicia el dijous 21 de desembre del 2023 i romandrà obert fins al dimecres 21 de febrer del 2024 (ambdós inclosos).
  • L’entrega de premis tindrà lloc el 24 de març del 2024.

BASES I DOCUMENTACIÓ A EMPLENAR  

Tot seguit es poden consultar les bases detallades dels premis

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

Totes les candidatures hauran d’emplenar el següent formulari online, el formulari es guarda automàticament perquè el pugueu anar omplint sense por a perdre la informació.

Les candidatures rebudes mitjançant altres canals seran automàticament descartades.

Per informació abreujada podeu descarregar-vos el fulletó informatiu