Renaturalització de zones verdes

Definim, acompanyem, i si cal executem, el procés de conversió d’una zona verda convencional a una zona verda naturalitzada.

Reformulació dels protocols de gestió de les zones verdes 

Adaptem els protocols de gestió i els plans de manteniment per assolir, gradualment, la naturalització de la zona verda en qüestió i alhora facilitar la tasca dels tècnics i professionals implicats.

Campanyes de comunicació i sensibilització vers la ciutadania

Duem a terme campanyes de comunicació per tal que la ciutadania sigui conscient de la importància de fomentar la biodiversitat de les zones verdes urbanes, fet que facilitarà la comprensió i acceptació dels nous paradigmes de gestió.

Indicadors de biodiversitat i qualitat ambiental

Recollir informació que posi de relleu la qualitat ambiental i la biodiversitat que presenten les zones verdes urbanes, i com aquests indicadors evolucionen a mesura que té lloc el procés de renaturalització, és important per conèixer quins són els resultats del canvi de gestió i per poder compartir amb la ciutadania els beneficis de tal canvi.

Disseny de noves zones verdes prenent com a base la sostenibilitat i la biodiversitat

Fem que els conceptes sostenibilitat i biodiversitat formin part de l’ADN de les noves zones verdes urbanes, i que alhora siguin compatibles amb una elevada bellesa estètica i un baix cost de manteniment.

Formació per a tècnics i professionals

Oferim eines, coneixements i recursos als tècnics i professionals que han d’encarregar-se de gestionar les zones verdes per tal que puguin fomentar-ne la naturalització i la biodiversitat de forma exitosa, realista, i estètica.

Senyalització i materials divulgatius

Informar a la ciutadania de la fauna i la flora més destacada de les zones verdes, dels serveis ecosistèmics que ens ofereixen aquests espais, i de perquè és important fer un canvi en el model de gestió, és imprescindible.


Descripció de la línia d'actuació

Projectes realitzats / trajectòria