Convertirem el Forn de Jorba (amb el corresponent obrador, forn de llenya, i espai de venda), situat al petit poble de Jorba en l’EXEMPLE QUE un altre model agroalimentari ÉS perfectament POSSIBLE i viable. Serà un exemple i referent, essent la constatació que tot allò que hem estat explicant els darrers cinc anys té tot el sentit i que es pot implementar arreu. Serà un MIRALL en el qual tothom qui vulgui seguir el mateix camí s’hi podrà veure reflectit. És per tant una actuació local pensada en clau NACIONAL. És la primera pedra del que ha de ser el nou paradigma agroalimentari català.

Les actuacions a desenvolupar s’estructuren en aquests quatre GRANS EIXOS:

- Renovació i ampliació de MATERIAL per al forn – obrador: espai de fred, armaris de fermentació controlada, laminadora, autoclau, mobiliari.

- Espai de VENDA i ZONA INTERACTIVA: ampliació i reforma dels mostradors, zona per productes refrigerats, àrea de treball, i zona interactiva per descobrir a fons el què, com i perquè del nou model plantejat.

- OBRES i adequació d’espais: accessibilitat persones amb mobilitat reduïda, renovació sistema elèctric i aigua, eliminació falsos sostres, eliminació envans, sanejament general, millora tancaments.

- Sistema de TRAÇABILITAT per mostrar sempre A QUÈ ESTEM CONTRIBUÏNT amb el nostre consum: desenvolupament informàtic, generació del contingut, i relat.

Entre tots ho farem possible

QUAN TOT ARRENQUI, FITES I DIRECTRIUS PER SER LA LLAVOR QUE S'ESCAMPI ARREU

1) RECUPERACIÓ d’espècies silvestres comestibles i varietats tradicionals PER DIVERSIFICAR L'AGRICULTURA i generar SOBIRANIA ALIMENTÀRIA.

- Utilitzar amb normalitat 200 espècies silvestres comestibles

- Utilitzar amb normalitat 300 varietats agrícoles tradicionals

- Establir una xarxa de proveïdors formada per més de 150 productors i transformadors locals

- Aconseguir que totes les primeres matèries emprades siguin locals i obtingudes de forma sostenible, exceptuant les que localment no es puguin obtenir, per exemple xocolata, que provindran de comerç just

2) Garantia d’un PREU JUST pels productors i transformadors, saber d’on bé tot allò que consumim i què hi ha al darrere. Generar OCUPACIÓ LOCAL, combatre el DESPOBLAMENT RURAL, fomentar la BIODIVERSITAT.

- Cada productor i/o transformador serà l’encarregat de fixar el preu al qual ven els productes, preu que vetllarem sempre que sigui just.

- Venda directa i escurçament de les cadenes comercials. Treballarem de forma directa amb els productors i transformadors, reduint així els intermediaris.

- Treballarem amb productors que duguin a terme una agricultura i ramaderia sostenible a nivell ambiental, social i econòmic, i especialment amb aquelles que formin part de l’economia social i solidària.

- Compartirem sempre tota la traçabilitat dels productes, per tal que les consumidores i consumidors pugueu conèixer l’origen de les primeres matèries, saber el preu en origen que s’ha pagat, veure exactament on s’han produït, i ser conscients de quins territoris esteu contribuint a dinamitzar gràcies a la vostra compra.

3) Oferir aliments BONS, DE QUALITAT, SALUDABLES i NO ELITISTES, perquè l’alimentació és un dret i saber a que estem contribuint amb el nostre consum, també.

- Generar un ampli ventall de productes, tant frescos com transformats, que constatin que podem tenir una alimentació variada, bona, divertida, i saludable només amb productes locals i de temporada.

- Innovar i diversificar les opcions alimentàries que tenim en base a espècies silvestres comestibles, varietats tradicionals, i productes locals.

- Oferir els productes a un preu just, no elitista i no subjecte a l’especulació. Concretament, pels productes d’altres proveïdors que es comercialitzin des del Col·lectiu Eixarcolant s’aplicarà sempre un marge d’entre el 30 i el 35% (aquesta mica de variació es deu a poder arrodonir els preus per facilitar la comprensió i la compra). Aquest marge també és el que es preveu per als productes d’elaboració pròpia un cop comptabilitzades les despeses de producció.

- No variar els preus al llarg de la temporada segons les lleis de l’oferta i la demanda. Els preus només es canvien si canvien els costos de producció

- Seguir la temporalitat dels productes, per tal que en cada moment s’aprofitin els recursos que més disponibles tenim.

4) Explicar, de forma sistemàtica, clara i detallada, què hi ha darrere dels productes que s’estan consumint, per SABER A QUÈ S'ESTÀ CONTRIBUINT AMB CADA ACCIÓ DE COMPRA. Aquesta informació es facilitarà al consumidor a través d’un codi QR associat al producte i al tiquet de compra, i també serà consultable a la pàgina web i a la zona interactiva de l'espai de venda.

- Per cada producte es podrà conèixer quin percentatge del preu correspon al cost dels ingredients, quin percentatge correspon al cost d’elaboració i gestió, quin percentatge correspon al cost de venda, i quin percentatge correspon a beneficis (l’objectiu és que aquest darrer percentatge es situï entorn el 25%)

- Per cada producte es podrà conèixer a què es destinen els beneficis obtinguts, que es reinvertiraan íntegrament en altres projectes del Col·lectiu Eixarcolant per transformar el model agroalimentari.

- Per cada producte es podrà conèixer quins han estat els ingredients emprats, de quin producto o productors provenen aquests ingredients, i quin és el preu que s’ha pagat al productor per aquell ingredient (preu en origen).

- Per cada productor es podrà conèixer la ubicació de l’explotació, així com informació descriptiva de les activitats de l’explotació.

5) Explicar que els SALARIS són DIGNES, HORITZONTALS i PARITARIS, i que tots els beneficis es reinverteixen per seguir transformant el model, perquè aquí ningú no s’enriqueix, sinó que tothom hi posa l’ànima. FER-HO PERQUÈ S'HI CREU, sense esperar res a canvi. Fer-ho sense cap ànim de lucre.

- Un projecte on els salaris es troben limitats per allò que estableix l’assemblea general del Col·lectiu Eixarcolant, i on el salari mínim es situa en 1.200 €, clarament per sobre del que el que estableix la legislació actual, i on el salari màxim és de 1.400 € mensuals, de tal forma que pràcticament no existeix escalat salarial.

- Un projecte sense ànim de lucre, que vol dir que no hi ha ni primes, ni pagues extres, ni repartiment de beneficis entre els socis, sinó que tots els beneficis es destinen, íntegrament a fer avançar el projecte, amb noves accions, campanyes o ideés, teixint xarxa amb els productors i transformadors que fan de proveïdors, i contribuint així a seguir transformant el model agroalimentari.

- Un projecte que és fruit de l’esforç de molta gent, que crea xarxa i comunitat. I que és la constatació que entre totes i tots podem assolir allò que potser només havíem somiat.