Projecte - Parc Agrari de la Conca d’Òdena

Conjuntament amb diverses persones i entitats de la comarca, des del Col·lectiu Eixarcolant estem impulsant la creació d’un Parc Agrari a la Conca d’Òdena.

Conca d'Òdena, amb vistes a Monserrat. Foto: www.perlaconca.org

En aquests mesos d’estiu estem duent entrevistes individualitzades amb agricultors, restauradors, comerços i administracions locals per tal de conèixer quina és la seva realitat i com el Parc Agrari podria contribuir a una millora tant del territori com de l'activitat professional dels diferents actors, canvis que han de repercutir en un increment del benestar del conjunt de ciutadans.

Analitzem els diferents models productius dels agricultors, els limitants que es troben, els canvis que desitjarien afrontar, i les potencialitats que en termes agronòmics té el territori; amb l’objectiu d’avançar vers explotacions petites i mitjanes, destinades a l’alimentació humana, gestionades de forma sostenible, i on es manufacturin i comercialitzin els productes agraris obtinguts.

Amb els comerços i restauradors detectem quins són els limitants que tenen actualment per utilitzar productes de proximitat i de temporada, analitzem possibilitats d’articular sistemes de distribució que facilitin l’arribada del producte local a comerços i restauradors, i plantegem possibilitats de valorització dels establiments que apostin pel producte local.

Per últim, també ens estem reunint amb les administracions locals, per compartir les bases del projecte i traslladar a l'administració la necessitat de corresponsabilitzar-se de la gestió del territori que els envolta, exposar les possibilitats que el Parc Agrari obre en termes de desenvolupament econòmic, i determinar les aportacions pressupostàries que les administracions locals han de garantir per fer del Parc Agrari una eina útil, de consens, pionera, i dinamitzadora. Durant l’agost i setembre proseguirem amb les trobades amb els diferents actors, de tal forma que a finals de setembre presentarem el document marc i de consens a partir del qual, i amb la implicació de les administracions, el Parc Agrari ha de començar a caminar.