Com en tants altres indrets, Jorba, municipi de l’Anoia, la major part dels terrenys que en el seu dia havien estat horts avui en dia es troben abandonats. Amb aquest projecte pretenem diagnosticar les problemàtiques d’aquestes zones i establir els mecanismes de dinamització que permetin tornar-les a cultivar de forma sostenible, recuperant així el patrimoni agrícola i cultural que representen.

Durant el 2019 s’han identificat i analitzat 140 horts, repartits en 14 zones diferents del municipi. Més del 45% d’aquest horts es troben actualment completament abandonats, i només un 25% es troba totalment cultivat. Aquestes xifres, a grans trets, es repeteixen arreu del territori.  A més, esdevenen comunes dues problemàtiques freqüents: l’envelliment dels propietaris dels horts per una banda, i per l’altra, la dificultat per part de persones joves sense terra a accedir a la gestió d’un hort. En el cas de Jorba, una altra problemàtica també era l’accés de l’aigua, però una de les primeres accions d’aquest projecte ha consistit en gestionar l’aigua durant els mesos d’estiu.

Durant el 2020 s'han realitzat entrevistes i enquestes individualitzades amb el conjunt de jorbencs i jorbenques; així com reunions amb les diverses entitats dels municipi, per tal de veure com la recuperació dels horts pot contribuir a la sobirania alimentària a escala local. També s'han iniciat activitats divulgatives, educatives i lúdiques al voltant dels horts, per tal de fomentar el coneixement del seu patrimoni i la seva importància per al municipi. 

Mica en mica es van animant nous usuaris al projecte amb ganes de cultivar el seu propi hort i mantenir un territori més actiu. 

L'Escola Guerau de Jorba s'ha sumat al projecte, treballant una de les parcel·les hortícoles fins ara abandonada, i d'acord amb el currículum educatiu l'hort és el seu eix educatiu. Els nens i nenes hi treballen les mesures, l'alimentació, la fauna i la flora, entre molts d'altres conceptes de manera totalment competencial.

Si vols saber més coses sobre aquest projecte, no dubtis en consultar els documents que pots descarregar-te a continuació o a contactar-nos!