Projecte - Dinamització de les zones hortícoles del municipi de Jorba

Com en tants altres municipis, a Jorba (Anoia, Catalunya) la major part dels terrenys que en el seu dia havien estat horts avui en dia es troben abandonats. Amb aquest projecte pretenem diagnosticar les problemàtiques d’aquestes zones i establir els mecanismes de dinamització que permetin tornar-les a cultivar de forma sostenible, bo i recuperant el patrimoni agrícola i cultural que representen.

Fins ara hem identificat 160 horts repartits en quatre zones, dels quals al voltant del 55% es troben abandonats i un altre 20% només s’utilitza parcialment. Aquestes xifres a grans trets es repeteixen arreu del territori, i una de les problemàtiques també esdevé comuna: l’envelliment dels propietaris dels horts per una banda, i per l’altra la dificultat per part de persones joves sense terra a accedir a la gestió d’un hort. Cal afegir-hi també el desconeixement sobre com portar un hort, i en el cas particular de certes zones de Jorba problemes amb la disponibilitat d’aigua. 

En els propers mesos proseguirem amb les entrevistes individualitzades amb els propietaris, bo i també amb el conjunt de jorbencs i jorbenques per tal de veure com la recuperació dels horts pot contribuir a la sobirania alimentària a escala local. A finals d’any tenim previst haver enllestit el document de diagnosi a partir del qual poder desenvolupar mecanismes, com un banc de terres hortícoles, programes d’assessorament, i millores en el sistema de reg, que permetin retornar la vida als horts, i que serveixin de model pels molts municipis catalans amb realitats semblants