Servei a restaurants i menjadors escolars

Si volem que els pagesos i les pageses les cultivin n’hem de promocionar el seu ús en tots els nivells de la cadena alimentària, fins que esdevinguin d’ús corrent en totes les llars. Però és difícil apreciar i consumir allò que no es coneix, per aquest motiu creiem que una de les peces clau per assolir el canvi és a través del servei de subministrament de producte i d’assessoria a restaurants i menjadors escolars. Introduint aquestes espècies i varietats, els restaurants i menjadors poden oferir una carta diferenciada, saludable i d’alt valor afegit, però sobretot exerceixen de prescriptors d’aquestes espècies i varietats que poden ser tant i tant bones. D’aquesta manera incidim en els consumidors del present i futur, que volem que siguin els impulsors del canvi.

Ja fa un parell d’anys que treballem amb 4 restaurants de la comarca de l’Anoia i dos menjadors escolars per tal d’oferir productes frescos i de proximitat, sense intermediaris que van directe del camp al restaurador. Els productes i les receptes que se’n preparen han estat sempre molt ben rebudes tant pels restauradors com sobretot pels comensals. 

Al llarg de la temporada les espècies de les quals disposem van variant i per tant l’oferta ve marcada per l’estacionalitat del producte. El llistat total de l’oferta de plantes silvestres és d’unes 65 espècies, algunes de les quals són anuals i d’altres de temporada. En alguns casos una espècie presenta una època que en podem menjar i oferir les fulles i més tard per exemple, en podem oferir flors. Cada espècie té la seva singularitat i cada època dóna els seus productes.