OBJECTIU GENERAL

L’objectiu general del projecte és demostrar, mitjançant l’exemple del Forn de Jorba, que és possible un desenvolupar un nou model de producció, distribució i consum d’aliments, i de desenvolupament socioeconòmic: més sostenible, ètic i just, que reverteixi positivament al territori, i que empri amb normalitat les espècies silvestres comestibles i les varietats agrícoles tradicionals.

UNA ACTUACIÓ LOCAL PER UN PROJECTE NACIONAL

Aquest canvi de paradigma comença amb el Forn de Jorba, situat a la mateixa localitat on també hi ha la seu central del Col·lectiu Eixarcolant, però sempre amb l’horitzó que sigui el referent a partir del qual fer arribar el canvi a tot el país. Es tracta per tant d’una actuació de caire local emmarcada en un projecte d’abast nacional que té per objectiu transformar completament el model agroalimentari.

SET IDEES CLAU

- Projecte crucial per generar un nou paradigma de consum alimentari i generar una nova cadena de valor agroalimentària. Volem demostrar i compartir que allò que hem estat explicant els darrers cinc anys ÉS perfectament POSSIBLE, necessari, i genera enormes externalitats positives en el territori i l’economia local.

- Actuació local (al Forn de Jorba) emmarcada en un PROJECTE NACIONAL. El que fem al Forn de Jorba serà l’exemple que permetrà demostrar que el mateix es pot fer en qualsevol punt del territori. Cal tenir l’exemple que allò que defensem és possible si volem que s’escampi arreu.

- Farem allò que pràcticament no ha fet ningú. Generarem de forma clara i senzilla un nou criteri de decisió de compra. Gràcies a la traçabilitat desenvolupada, per primer cop podràs SABER amb el màxim detall A QUÈ ESTÀS CONTRIBUINT amb el teu consum. Alhora, farem evident que el sector agrari i ramader no només és important per la sobirania alimentària sinó que també és cabdal per al manteniment de la biodiversitat i funcionalitat dels paisatges, de l’equilibri territorial, dels paisatges culturals, i per a la generació d’economia local.

- Demostrarem que cal un canvi total de paradigma en el model agroalimentari, per tal que el SECTOR PRIMARI sigui un pal de paller, un ELEMENT VERTEBRADOR d’aquest país. Cal apostar-hi perquè ens afecta a totes i tots, i perquè si ens ho proposem podem fer possible allò que indiscutiblement és necessari. Aquest canvi de model, nou paradigma, ha de ser una estructura d’estat del nou país i societat que volem construir.

- La transformació del model agroalimentari, la recuperació de la sobirania alimentària, la diversificació de l’agricultura, la lluita contra el despoblament rural, i la generació d’una nova economia lligada al territori només és possible si, entre d’altres factors, recuperem i normalitzem, el cultiu, transformació, comercialització i consum d’ESPÈCIES SILVESTRES COMESTIBLES i VARIETATS agrícoles TRADICIONALS, sempre des dels paradigmes de l’economia social i solidària i la justícia social.

- Cal recuperar receptes i usos perduts, perquè la gastronomia també és cultura, territori i país; i alhora cal INNOVAR mitjançant noves creacions gastronòmiques fruit de la innovació i la incorporació de receptes d’arreu del món creades sempre amb productes locals.Resulta inajornable fomentar un model productiu, social, i econòmic que permeti donar resposta a l’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA, no només amb la utilització de productes de proximitat, sinó també amb la minimització de residus, l'economia circular, i el decreixement com a horitzó.

Entre tots ho farem possible