Naturalització i gestió sostenible de zones verdes en l’àmbit urbà

La vegetació espontània present a l’entorn urbà, i a la qual popularment ens hem referit com a “males herbes” o simplement “herba”, és un element indispensable per aportar biodiversitat als pobles i ciutats, millorar l’equilibri ecològic de les seves zones verdes, i també per aportar bellesa, una bellesa estètica que és ben present però que en general passa desapercebuda  i moltes vegades resta infravalorada.

Resulta imprescindible realitzar un canvi de paradigma en els ideals de bellesa urbana en que es fonamenta l’actual gestió de les zones verdes, per tal de passar a considerar la vegetació adventícia com una aliada i no com un problema, en tant que aportarà biodiversitat, bellesa, i també sostenibilitat (tant ambiental com econòmica) en la gestió d’aquests espais. 

Cal també que aquest nou model de gestió resulti en uns espais verds agradables als ulls dels ciutadans, perquè gestionar de forma sostenible les zones verdes i treure partit del seu potencial, no ha de resultar en cap cas en uns espais verds que denotin deixadesa ni manca de gestió. 

És per això que des del Col·lectiu Eixarcolant acompanyem a les administracions en la reformulació dels seus protocols d’actuació i gestió dels espais verds, per tal de fer possible que aquest canvi de paradigma sigui plenament compatible amb els usos d’aquests espais, fàcilment implementable per part dels operaris, i plenament acceptat per part de la ciutadania. En aquest sentit, duem a terme tant la redacció de plans de manteniment i gestió, com formacions per a tècnics i operaris, i també campanyes de comunicació i sensibilització per tal d’informar a la ciutadania dels canvis de model de gestió i de la seva importància. 

Perquè la vegetació espontània present als pobles i ciutats té un gran potencial, a nivell estètic, ambiental, emocional, educatiu, d’eficiència en l’ús de recursos (tant materials com econòmics), o pels serveis ecosistèmics que proveeix. Però resulta imprescindible tenir molt clar com introduir-la i gestionar-la per tal que esdevingui una aliada i no un problema. I aquesta és precisament la nostra expertesa i allò que podem oferir.


Projectes realitzats

Què oferim?