Els llibres de les Plantes silvestres comestibles

Col·lecció de 10 volums, dels quals ara n'existeixen els dos primers, que té per objectiu aportar, d’una manera accessible i visual, però amb el màxim rigor científic, informació sobre com podem identificar, recollir, cultivar, i incorporar a la nostra dieta, amb seguretat i garantia d’èxit, les espècies silvestres comestibles que trobem arreu del principat. Al llarg del 2021 es publicaran els volums 3 i 4, i la finalització de la col·lecció es preveu per l’any 2024. . + info

> També els pots aconseguir en un dels punts de venda

Varietats agrícoles tradicionals

Reculls de les varietats agrícoles tradicionals, i els seus usos, d’un determinat territori. La confecció d’aquests materials està subjecta a que es disposi d’una informació prou sòlida i àmplia de les varietats de la zona en qüestió, i si aquesta manca caldrà primer de tot dur a terme una prospecció etnobotànica a fi i efecte de poder documentar i salvaguardar aquestes varietats i coneixements associats.

Materials educatius

Preparem materials per als centres educatius o equipaments cívics que desitgin incorporar l’horta, l’alimentació sostenible, les varietats tradicionals, i les silvestres comestibles com a entorns educatius a partir dels quals treballar competències relatives a múltiples àrees.

Senyalitzacions i elements interpretatius

Confeccionem tot tipus de senyalitzacions i elements interpretatius, amb formats innovadors i didàctics, per tal que la població local i els usuaris d’un determinat espai disposin de tota la informació necessària per, de forma atractiva, poder aprendre a llegir el paisatge i valorar l’entorn. Plafons informatius i experimentals sobre flora i fauna, radiografies del paisatge, senyalització d’elements singulars, recull d’usos etnobotànics, o confecció d’itineraris temàtics són algunes de les propostes.

El Calendari del Bon Consumidor

Calendari il·lustrat que mostra, de forma visual i atractiva però també amb tot el rigor científic, la necessitat de fomentar el consum de productes de temporada i proximitat produits de forma sostenible com a element clau per garantir la viabilitat de l’agricultura i preservar la biodiversitat, els paisatges, i els serveis ecosistèmics dels quals tots depenem. I també per fer front al canvi climàtic. Inclou 12 contes il·lustrats, i més de 250 espècies silvestres comestibles i varietats agrícoles tradicionals. + info

> També el pots aconseguir en un dels punts de venda

Llibres infantils - contes

Elaborem contes il·lustrats i llibres infantils dirigits tant a primers lectors com a infants de fins a 12 anys, per tal de poder normalitzar els coneixements relatius a l’entorn, la gastronomia, l’etnobotànica, i les espècies silvestres comestibles i varietats tradicionals. De tipologia i formats diversos, apropen als infants i les seves famílies uns coneixements que han deixat de ser quotidians i que és cabdal poder recuperar.

Vídeos i documentals 

Confeccionem materials audiovisuals, des de petits vídeos fins a documentals, que permetin donar a conèixer la importància del territori i els paisatges, dels coneixements tradicionals, de l’agricultura i la gastronomia, i de les varietats tradicionals i espècies silvestres. El format i estructura de cada material s’adapta al públic objectiu al qual es dirigeix i als canals mitjançant els quals es pot difondre.

Creació d’altres materials divulgatius a mida

Gràcies al fet de comptar amb el nostre equip amb experts en etnobotànica, agroecologia i comunicació científica; però també en disseny gràfic, màrqueting, i comunicació, oferim els nostres serveis per crear materials divulgatius a mida, sempre relacionats amb les temàtiques esmentades. Creem el contingut i també ens encarreguem del seu disseny i maquetació, adaptant els nostres coneixements a les diverses necessitats que pugueu tenir.


Què és el material divulgatiu?

Més informació sobre els projectes realitzats