Generar material divulgatiu amb continguts de qualitat  i una estètica i format atractius, en sigui quin en sigui el suport, és imprescindible per trencar el desconeixement actual sobre les espècies silvestres i les varietats tradicionals, i els seus usos. Alhora, l’existència d’aquest material divulgatiu de qualitat és bàsica per normalitzar aquestes espècies i varietats com a elements rellevants a nivell agrari, alimentari, de sostenibilitat, i de transformació del model agroalimentari i de desenvolupament. 

Cal que les grans quantitats de coneixements i informació existents al voltant d’aquestes espècies i varietats, i sobre la importància del territori i la necessitat de canvi en el model agroalimentari, es tradueixin en tot tipus de materials destinats tant al públic interessat com també al públic general. Serà quan la seva presència en el dia a dia es normalitzi que realment seran un element de canvi. 

Per això treballem en la generació de material divulgatiu en tot tipus de formats suports: llibres temàtics per adults, llibres temàtics infantils, materials educatius, calendaris, novel·les on s’incorporen continguts etnobotànics, vídeos i documentals, animacions, cartells, fulletons, o exposicions. En el cas dels materials impresos realitzem tot el procés, des dels continguts i maquetació, fins a l’edició i distribució amb una xarxa de més de 200 punts arreu del territori. 

Davant de cada projecte plantegem i desenvolupem de forma específica els materials que més s’adiuen a la realitat abordada i al context del projecte, per fer que realment siguin eines útils per traslladar informació de forma amena i alhora rigorosa.