La confecció d'aquest material ha estat possible gràcies a l'activitat de demostració de Transferència Tecnològica "Trasllat al sector agroalimentari de l'interès gastronòmic de les espècies silvestres comestibles"

És un projecte finançat a través de l’Operació 01.02.01 del PDR de Catalunya 2014‐2020.