Com indica el propi nom, el Col·lectiu Eixarcolant és el resultat de la suma de totes les persones que d’una o altra forma, són part del projecte: socis i sòcies, voluntaris i voluntàries, membres de la junta, responsables de les diferents línies de treball, i simpatitzants. Entre totes i tots formem la comunitat Eixarcolant, on des de la diversitat i escampats arreu del territori dediquem els nostres esforços a construïr un model agroalimentari i de desenvolupament socioeconòmic que  generi un impacte positiu a tots els nivells i permeti construir un futur millor. Gràcies a totes i tots per confiar-hi, per la il·lusió, pel rigor, i per la voluntat de fer possible allò que en ocasions podria semblar impossible. 

Les sòcies

Els socis i les sòcies són la base i el motor d’aquest projecte, fent no només que sigui possible, sinó que tingui sentit. És precisament en els socis i sòcies on recau la capacitat de decisió sobre el rumb del projecte, sobre les diferents actuacions, i sobre els objectius a assolir.

Gràcies a tots els qui fins al moment heu cregut i seguiu creient en aquest projecte. Un projecte per a somiadors i per als qui no hi ha reptes impossibles. Un projecte pels amants del rigor i de la ciència, però també pels amants de la realitat i de la gent. Un projecte transformador fet amb generositat. Un projecte que construirem plegats i que ens farà llevar cada dia amb un somriure en saber que el màxim objectiu del nostre esforç és deixar aquest món una mica millor de com l’hem trobat. Gràcies per ser-hi, i per ser-ne cada cop més. Objectiu 10.000 

La Junta

Podríem dir que la junta és alhora l’engranatge que s’encarrega de la gestió del dia a dia del Col·lectiu Eixarcolant, i alhora el pont que permet connectar tots els membres de la comunitat Eixarcolant. També és l’encarregada de canalitzar les diferents propostes, necessitats i reptes generals i de cadascuna de les línies d’actuació, i d’establir la comunicació amb els socis i sòcies, que seran els responsables d’aprovar les decisions transcendentals.

Es tracta d’una Junta totalment transparent i oberta, amb reunions obertes a tots els socis i sòcies amb periodicitat mensual, actes de les quals estan permanentment consultables per part de tots els socis i sòcies.

També recau en la Junta la responsabilitat de representació pública del Col·lectiu Eixarcolant davant de mitjans, institucions, empreses, o altres projectes. 

Actualment, la junta del Col·lectiu Eixarcolant, està formada per: Marc Talavera, Núria Rafecas, Albert Castells, Anna Casajuana, Pep Homs, Júlia Solé, Carine Nicot, Marta Palomas, Jana Peters, Marta Ferrer, Roger Costa, Pau Caelles, Ramon Gassó, Ariadna Mármol, Blanca Roma, Ruth González i Elena Fernández.

Els projectes

El desenvolupament de les diferents línies de treball requereix una dedicació que ultrapassa la que es pot assumir de forma voluntària, i és per això que, d’acord amb l’establert per l’Assemblea General, es compta amb un equip de persones que es dediquen professionalment al Col·lectiu Eixarcolant per tal de fer possibles els diferents projectes i línies de treball.

Es tracta d’un equip divers format per grans professionals però sobretot per grans persones, que creuen en el Col·lectiu Eixarcolant com una eina de transformació imprescindible. És aquesta vocació la que fa possible l’esforç, la dedicació, i el rigor que un projecte d’aquestes característiques requereix. I alhora, la que fa possible assumir la responsabilitat que suposa estar al servei de tots els socis i sòcies del Col·lectiu Eixarcolant per contribuir a assolir els objectius i metes del projecte.

MARC TALAVER ROMA, Doctor en Biologia especialitzat en etnobotànica, agroecologia, ecologia forestal i comunicació científica.
CARINE NICOT, Doctora en Bioquímica especialitzada en biotecnologies i educació.
ROGER COSTA CAMPO, Dissenyador gràfic i comunicador audovisual.
JÚLIA SOLÉ BADAL, Biòloga Ambiental especialitzada en ecologia, gestió i restauració del medi natural i en educació.
MARTA FERRER MAS, Tècnica en producció agroecològica.
PEP HOMS RIBA, Enginyer tècnic forestal especialitzat en protecció integrada de cultius.
MARTA PALOMAS BOVÉ,
Enginyera Agrònoma especialitzada en hortofructicultura i jadrineria
RAMON GASSÓ SANTAULÀRIA, Enginyer Agrònom especialitzat en potabilització i depuració d'aigües.
ALBERT CASTELLS SÁNCHEZ, Enginyer en disseny industrial especialitzat en producte

JANA PETERS SOLÉ, Biòloga especialitzada en sostenibilitat ambiental i economia ecològica.
ARIADNA MÁRMOL RODRÍGUEZ, Biòloga especialitzada en sanitat vegetal.

Mecenes

Totes les actuacions desenvolupades pel Col·lectiu Eixarcolant són sense ànim de lucre, i això vol dir que els beneficis que es puguin generar fruit d’una determinada línia d’actuació es destinen de forma íntegra a fer possibles altres projectes o línies d’actuació que requereixin aportacions econòmiques per poder-se desenvolupar. 

Tanmateix, cal tenir en compte que moltes de les actuacions i projectes que desenvolupa el Col·lectiu Eixarcolant, tot i ser imprescindibles per poder transformar el model agroalimentari i socioeconòmic, i per tant ser en realitat grans inversions de futur, són clarament deficitàries si s’analitzen en termes monetaris. En conseqüència, els mecenes, persones que, en la mesura que cadascú pugui i vulgui, aporten recursos al projecte per tal que pugui tirar endavant les diferents actuacions i projectes, tenen un paper cabdal. 

Ser mecenes, en definitiva, vol dir aportar recursos a un projecte en el qual es creu i que es considera important pel conjunt de la societat sense esperar res a canvi més enllà del bon desenvolupament del projecte. Perquè per sobre d’un cert llindar està demostrat que els diners no fan la felicitat, però sí que pot fer la felicitat, veure com aquests diners fan possibles projectes que d’altra banda serien irrealitzables.