El desconeixement actual sobre les espècies silvestres i les varietats tradicionals, juntament amb els seus usos, és una realitat inqüestionable. Som uns grans desconeixedors del potencial que aquestes espècies i varietats ens ofereixen. Per posar-hi dades, a l’àrea metropolitana de Barcelona només un 17% de la població sap que l’ortiga (Urtica dioica) és comestible, percentatge que és inferior al 5% en el cas dels blets (Chenopodium album) o els colitxos (Silene vulgaris).

D’altra banda, són molts els estudis científics que demostren la importància cabdal que aquestes espècies i varietats tornin a les explotacions agrícoles, a les botigues, i a les cuines de totes les llars, per poder avançar en vers un model més sostenible. 

Per això la divulgació i formació, a tots els nivells i en tots els formats, és imprescindible. Perquè és impensable que es recuperin els usos d’aquestes espècies i varietats si abans no es coneixen. Allò que no es coneix no es valora, i per tant és com si no existís. 

Per tal de difondre de nou aquests coneixements arreu, i aportar les eines i capacitats necessàries a tots els qui d’una forma o altra desitgen recuperar els usos d’aquestes espècies i varietats, des del Col·lectiu Eixarcolant duem a terme diversos projectes de divulgació, formació, i educació, que han de permetre reduir aquest desconeixement i aconseguir que tothom (re)descobreixi aquestes plantes oblidades. 

Alhora, treballem sempre partint de rigor, qualitat i realisme de la informació que traslladem en les nostres xerrades, cursos, sortides o tallers, ja siguin dirigides a infants o adults, a aficionats o professionals. Que sigui important recuperar els usos d’aquestes espècies i varietats no vol dir en cap cas siguin ni perfectes ni súpers, sinó que tenen, com tot i tothom, les seves virtuts i els seus defectes, que cal conèixer per aconseguir que realment siguin una eina de canvi.


Projectes realitzats de divulgació i formació

Quines activitats oferim?