Dinamitzar, tal i com ho entenem des del Col·lectiu Eixarcolant, vol dir aconseguir que passin coses, en positiu, fins i tot aquelles que d’entrada semblen impensables. Significa escoltar, entendre, recollir totes les visions per contraposades que siguin, i fer propostes constructives que assoleixin el consens i que estiguin plenament argumentades. Vol dir també tenir paciència, perquè els canvis de fons requereixen temps.

La dinamització territorial és clau perquè permet identificar les necessitats, problemàtiques o conflictes d’un determinat territori  o sector, i establir les bases i el camí per aportar-hi respostes i solucions. Es tracta de contribuir a la definició d’un model, horitzó, de desenvolupament que incideixi positivament sobre les activitats que es duen a terme en sòls agrícoles i forestals i totes aquelles que formen part de la cadena de valor que en deriva. Alhora, aquesta dinamització, també ha de permetre generar una economia sòlida i crear ocupació a partir del sector primari, i fomentar el consum de productes de proximitat, qualitat, i obtinguts de forma sostenible a nivell ambiental, social i econòmic. 

Alhora, la dinamització territorial també ha de permetre identificar els valors o singularitats d’un determinat territori, els quals contribueixen al benestar general de la població gràcies a l’aprovisionament de serveis ecosistèmics, i contribuir a la seva millora i preservació.  Per exemple, permet incrementar la qualitat dels paisatges i dels espais de lleure dels quals gaudeix la població local. En conseqüència, el retorn dels projectes de dinamització incideix positivament sobre el conjunt de la població que viu en el territori on es desenvolupa.


Projectes realitzats de dinamització territorial

Què oferim en aquesta línea d'actuació?