La dinamització territorial és una acció clau que permet incidir positivament sobre les activitats que es desenvolupen en sòls agrícoles i forestals, juntament amb totes aquelles que se’n deriven o estiguin relacionades d’una o altra forma amb el territori.

De resultes de les accions dels projectes de dinamització territorial se’n beneficia l’activitat productiva agrària, generant una economia local dinàmica generadora d'ocupació i de productes de proximitat i qualitat. Però també incrementa la qualitat dels paisatges i dels espais de lleure dels quals gaudeix la població local, així com l’aprovisionament de serveis ecosistèmics. En conseqüència, el retorn incideix positivament sobre el conjunt de la població, siguin consumidors o no, aconseguint així, avançar cap a un model més sostenible.