Des del Col·lectiu Eixarcolant posem a disposició del sector agroalimentari i la restauració un servei d’assessorament integral per tal de fomentar l’ús de les espècies silvestres comestibles, les varietats agrícoles tradicionals, i els productes locals, sempre dins d’un marc de sostenibilitat, tant pel que fa als productes resultants com a la gestió quotidiana del negoci. Aquest assessorament inclou diferents vessants: l’elecció de les espècies i varietats més adequades per cada projecte, l’anàlisi i optimització del maneig, la realització d’estudis de millora paisatgística, l’avaluació del potencial gastronòmic i el desenvolupament de nous productes, els estudis de mercat, i la comunicació i imatge de marca. 

Des de la vessant d’optimització economica, realitzem assessoraments encaminats a millorar l’eficiència i l'organització interna dels diferents projectes productius, comercials o de restauració, que ja incorporen criteris de sostenibilitat, espècies silvestres o varietats tradicionals, per tal de contribuir a la seva consolidació, creixement, i viabilitat econòmica. En aquest bloc s’hi inclou tot allò referent a la millora de la imatge i les eines comunicatives dels diferents projectes, perquè no només és important tenir un bon producte o serveis, i una ètica i sostenibilitat que els avalin, sinó que també és fonamental explicar-ho als potencials usuaris i consumidors de forma eficient i coherent amb la realitat del projecte. La comunicació és un aspecte clau. 

Els assessoraments de caire gastronòmic (avaluacions del potencial gastronòmic, maneig de productes, desenvolupament de productes, optimització de processos productius, avaluacions sensorials, i anàlisis de mercat, entre d’altres) es duen a terme gràcies a les instal·lacions úniques de les quals disposa el Col·lectiu Eixarcolant, consistents en un obrador experimental dissenyat especialment per fer experimentació i assessorament gastronòmic, en un forn de llenya del segle XIX, i en un hort experimental situat entre ambdós espais en el qual es cultiven les espècies i varietats sobre les quals es duu a terme l’assessorament.  

Es tracta, en definitiva, de poder extraure el màxim potencial d’unes espècies i varietats que són una  una eina molt poderosa per transformar el sistema agroalimentari i dinamitzar el territori i l’economia local. 


Assessories realitzades o en procés

Què oferim?