Des del Col·lectiu Eixarcolant oferim un servei d’assessorament a productors, transformadors i restauradors que desitgen incloure criteris de sostenibilitat tant en els productes que ofereixen com en la gestió diària del negoci.

Promovent l’ús d’espècies silvestres comestibles i varietats agrícoles tradicionals, perquè no només creiem que són una eina poderosa per transformar el sistema agroalimentari i dinamitzar el territori, sinó que també ens permetran diversificar els nostres productes de forma sostenible i donar-los-hi un valor afegit.

Per més informació i per sol·licitar una assessoria, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres