Que els productes elaborats amb espècies silvestres comestibles i varietats agrícoles tradicionals arribin al consumidor final i al sector de la restauració, i que es mantingui la sostenibilitat, la justícia social i la transparència al llarg de tot el procés productiu, és el reflex que aquestes espècies i varietats són realment elements claus per la transformació del model agroalimentari i de desenvolupament socioeconòmic. 

És per això que mitjançant el nostre forn de llenya i obrador experimental desenvolupem productes alimentaris, d’índole diversa, i tant frescos com processats, que compleixen tots els requisits per ser introduïts amb èxit en el mercat, i que han de servir per normalitzar el consum d’espècies silvestres comestibles i varietats agrícoles tradicionals. Posem aquests productes a disposició dels consumidors, però també dels restauradors, com a mostra que és possible generar una cadena de valor sòlida i transparent a partir dels productes agroalimentaris, que consumir local i de temporada és possible i accessible, i que les espècies silvestres comestibles i varietats tradicionals aproten una diversitat increïble de gustos, colors, i textures, a la nostra alimentació quotidiana. 

Disposem d’un obrador propi que ens permet desenvolupar productes corresponents a una vintena de tipologies alimentàries, cadascuna de les quals dóna lloc a diversos productes. Alhora, també disposem de forn de llenya, on elaborem productes corresponents a sis tipologies alimentàries diferents. La característica de tots els nostres productes no només és la qualitat i al utilització sempre de matèries primeres locals i que respecten el preu just, sinó també la visibilització de tota la cadena de valor que envolta cada producte, de tal forma que es pot conèixer tot els actors que han intervingut en el procés productiu i quina n’ha estat la participació de cadascun.

Es tracta, en definitiva, de la materialització en forma de tots aquest productes, dels ideals i objectius transformadors que donen sentit al Col·lectiu Eixarcolant, i que són la seva raó de ser. Perquè amb cadascun d’aquests productes s’està transformant el model agroalimentari vers un sistema més saludable, sostenible, i just, emprant com a eina les espècies silvestres comestibles i les varietats agrícoles tradicionals. Podem afirmar que el camí que marquen aquests productes és el que ens ha de conduir al generalització i normalització d’aquest nou model.

Actualment, els productes estan disponibles al Forn de Jorba - Eixarcolant.


Trajectòria

Què oferim?