Inscripció com a soci/sòcia del Col·lectiu Eixarcolant

Creus en la transformació del sistema de producció, distribució i consum d’aliments vers un model més sostenible i coherent? contribueix a fer-ho possible, fes-te soci del Col·lectiu Eixarcolant!

Com la paraula Col·lectiu indica l’importat d’aquesta entitat és la tasca que conjuntament desenvolupem entre tots els qui en formem part, i per tant, tots i totes esteu convidats a ser-ne partícips! Podeu participar en els diversos projectes de l’entitat, o simplement recolzar-los econòmicament mitjançant la quota de soci que desitgeu aportar. Tots sumem, i junts arribarem més lluny!

Als membres del Col·lectiu Eixarcolant ens uneix la il·lusió de dedicar el nostre esforç a recuperar els usos de les espècies silvestres comestibles i les varietats agrícoles tradicionals per tal que aquesta sigui una eina a partir de la qual afavorir el desenvolupament d’un model agroalimentari més sostenible, saludable i just, que proporcioni aliments de qualitat a l’abast de tothom, i que afavoreixi el desenvolupament sostenible de l’entorn rural. És sens dubte una necessitat i una obvietat si es consulten les nombroses evidències científiques disponibles. Si ho comparteixes, suma’t a l’entitat i contribueix a fer-ho possible.

Totes les sòcies i socis de l’entitat poden participar en la presa de decisions, en les assemblees, i en els diferents projectes que desenvolupem annualment. Alhora, la nova plana web disposarà properament d’un espai de formació i debat per als socis i sòcies de l’entitat. I no cal pas ser experts en plantes per participar-hi, ni molt menys. Som una entitat molt diversa on tothom, sigui quina sigui la seva formació o coneixements hi és benvingut, ja que la diversitat és riquesa. Alhora, fent-vos sòcies i socis estareu recolzant econòmicament els projectes de l’entitat, fet imprescindible per poder-los tirar endavant. I si teniu temps i ganes doncs també podreu participar en el seu desenvolupament, tot formant part de les comissions o projectes que més encaixin amb els vostres interessos i disponibilitat.

L’aportació dels i les sòcies estàndard s’estableix en 20 € anuals, si bé en el formulari d’inscripció trobareu l’opció de modificar aquesta quantitat en el sentit que cregueu convenient d’acord amb les vostres possibilitats. Podeu fer-vos sòcies i socis de l’entitat fent click aquí:

Quota anual

Dades bancàries

La cessió d’aquestes dades representa l’autorització a l’entitat Col·lectiu Eixarcolantper a que tracti les dades, d’acord amb el que disposen la Llei 15/1999 de 13 de desembre i la Llei 34/2002 d’11 de juliol i les Directives 95/46/CE i 2000/31/C, dins de l’àmbit propi de l’entitat Col·lectiu Eixarcolant per a poder dur a termes les funcions que té encomandes segons el seu Estatut, així com per a que les pugui cedir a aquelles entitats públiques i privades a les que hi estigui obligat per imperatiu legal o per donar compliment a les seves funcions, amb les que tingui prèviament concert o contracte regulador de transferència de dades de caràcter personal sobre persones. A més, i de conformitat amb la llei de protecció de dades de caràcter personal (“LOPD”) anteriorment esmentada, l'informen que les dades que voluntàriament ens faciliti mitjançant aquest formulari seran incorporades al fitxer "Registre socis i sòcies del Col·lectiu Eixarcolant”, propietat de l’entitat Col·lectiu Eixarcolant. En qualsevol cas, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades dirigint un correu electrònic a info@eixarcolant.cat