En cas no disposeu de número de compte IBAN a mà, ho podeu deixar en blanc i ens el podeu passar més endavant.


* Quota reduïda per a persones en situació de vulnerabilitat econòmica)

La quota anual de soci/a del Col·lectiu Eixarcolant es renova automàticament cada any. Aquest pagament es realitza un únic cop a l’any i sempre al final del trimestre d’inscripció.

Exemple: Si una persona s’inscriu com a sòcia a l’abril (2n trimestre de l’any), la quota li arribarà cada any a finals de juny (últim mes del 2n trimestre).