Plantes Utilitzades
Plantes silvestres comestibles
Plantes aromàtiques

Cervesa artesana

Vicenç i Petit és un petit taller d’elaboració de cervesa artesana situat a Bellestar (Montferrer-Castellbo) a la comarca de l'Alt Urgell on part del municipi esta dintre del parc natural del L'Alt Pirineu. Varis dels seus 9 tipus de cervesa porten herbes i plantes comestibles i/o remeieres pròpies de l'entorn.

Proximitat de les matèries primes:
- Producció pròpia
- A menys de 50km del lloc de transformació
- Entre 50km i 200km del lloc de transformació
- A més de 200km del lloc de transformació
Orígen de les plantes utilitzades:
- Recollides
- Cultiu ecològic no certificat
Canal de comercialització:
- Venda directa
- Fires
- Petit comerç
Economia social i solidaria:
- Preu just per als productors de matèries primeres
- Preu just pels consumidors
- Venda dels productes en una zona situada com a màxim a 200 km del lloc de producció
- Màxima sostenibilitat ambiental