Plantes Utilitzades
Plantes silvestres comestibles
Varietats agrícoles tradicionals
Plantes ornamentals
Plantes aromàtiques

Multipliquen més de 60 varietats tradicionals i/o locals d'hortalissa i llegum.

L’Associació de Varietats Locals és una entitat sense ànim de lucre que es va constituir el 2002 a partir de la proposta de pagesos, tècnics i estudiosos de l’agrobiodiversitat de les Illes Balears, i que treballa majoritàriament a Mallorca. L’entitat treballa per a la recuperació de les varietats locals d’hortalissa, llegums, cereals i fruiters, així com dels coneixements pagesos que hi van associats. Promou el foment de la producció i de la conservació de la biodiversitat cultivada, i la gestió col·lectiva de l’agrobiodiversitat com a patrimoni del poble.

Proximitat de les matèries primes:
- Producció pròpia
- A menys de 50km del lloc de transformació
Orígen de les plantes utilitzades:
- Recollides
- Cultiu ecològic certificat (CCPAE)
- Cultiu ecològic no certificat
Canal de comercialització:
- Venda directa
- Venda online
- Fires
- Petit comerç
Economia social i solidaria:
- Preu just per als productors de matèries primeres
- Preu just pels consumidors
- Compra de totes les matèries primeres en una zona situada com a màxim a 200 km del lloc de producció
- Venda dels productes en una zona situada com a màxim a 200 km del lloc de producció
- Màxima sostenibilitat ambiental
- Treball amb col·lectius en risc d’exclusió social
- Treball amb projectes i/o empreses de l'economia social i solidària