El directori neix amb informació de més de 60 projectes d’arreu de Catalunya, incloent-hi per cadascun d’ells una descripció general, els productes o serveis que ofereixen, les espècies i varietats que utilitzen, l’origen de les matèries primeres emprades i el sistema de cultiu/recol·lecció. Hi trobem també indicadors corresponents al model econòmic i social de cada projecte.test

Alhora, s’inclouen les dades de contacte dels diferents projectes de tal forma que accedir-hi deixi de ser un limitant.

Llistat de projectes (ordre alfabètic)