Blog

16 de February, 2023

El Col·lectiu Eixarcolant convoca a tots els socis i sòcies de l’entitat a la seva Assemblea General del 2023. La reunió, que es durà a terme en format online-virtual, tindrà lloc el diumenge 26 de febrer, a les 18:00h, i tindrà finalització prevista al voltant de les 20:30h.

Per participar-hi, només caldrà ser soci/a de l’entitat. Tots els associats rebran al seu correu personal un enllaç per tal de poder-hi entrar.

L'Assemblea General és el màxim òrgan de decisió del Col·lectiu Eixarcolant i, per tant, és la reunió més important de l'any. És per això que animem a tothom a participar-hi.

Assemblea de l'Any 2018

L'ordre del dia de l'Assemblea inclou punts molt important com per exemple el resum dels projectes i activitats realitzats (Memòria del 2022), també  la memòria econòmica del 2022, o la valoració de l’any

Una de les novetats que es presentarà serà la imatge-objectiu a mig termini de l’entitat i l’estratègia associada a 6 eixos clau. 

-Una base social àmplia, organitzada, participativa i distribuïda arreu del territori (horitzó de la base social)

-Una junta que representi, dinamitzi, faci de nexe, dibuixi horitzons i reflecteixi la diversitat territorial d’Eixarcolant (àrees de treball, funcions previstes, i mecanismes de participació).

-Un equip tècnic ampli, capaç, captador de talent, implicat en el projecte, eficient, polivalent i amb una estructura consolidada (estratègia de creixement d’equip tècnic i millores de les condicions laborals).

-Una arquitectura jurídica simplificada (proposta de l’organigrama jurídic actual i de l’estratègia organitzativa i econòmica de simplificació d’estructures per aconseguir una reducció de la dependència de subvencions).

-Una organització clara, àgil, funcional i transparent (Codi ètic i Reglament de Règim Intern)

-Una economia sanejada i unes inversions que ajudin a fer realitat allò previst en els cinc eixos anteriors (previsions econòmiques i estratègia a mig-llarg termini).

Es continuarà amb la presentació dels Objectius Estratègics 2023-2027 (OE) i amb les actuacions per 2023-2024, després es mostrarà el pressupost i pla de viabilitat per aquest 2023, repassarem l’estat i evolució dels nodes territorials, parlarem de la 8a Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades, parlarem d’ algunes modificacions estatutàries, i finalment es presentaran les candidatures per la renovació de la Junta directiva de l’entitat.

Un cop finalitzats tots aquest punts es realitzarà un Torn obert de paraula.

Informar també que properament, tots els socis/es de l’entitat rebran un correu on es podrà consultar tota la informació detallada de cada punt de l'ordre del dia i els enllaços per accedir als materials, per fer més àgil l'Assemblea.

No us perdeu l'oportunitat de participar a l'Assemblea General 2023 del Col·lectiu Eixarcolant i de formar part de les decisions més importants de l'entitat.

Comentaris

Aquesta publicació no ha rebut comentaris. Sigues el primer en comentar.

Publicar un comentari