Blog

30 de January, 2023

A continuació detallem les 3 ofertes que donaran feina a 5 persones i per les quals busquem a persones interessades. Les ofertes van vinculades al programa d’inserció del SOC i han de complir certs requeriments (veure document complet).

3 places de peó agrícola/recol·lector

OFERTA DE FEINA (descarregar convocatòria sencera): https://contingut.eixarcolant.cat/wp-content/uploads/2023/01/OFERTA-DE-FEINA-PEO-AGRICOLA-RECOL%C2%B7LECTOR-.pdf

La persona que s’incorpori en aquesta convocatòria desenvoluparà les seves tasques en el si de l’àrea agrícola d’Eixarcolant, que treballa en la producció hortícola de varietats tradicionals i espècies silvestres comestibles, en el cultiu i multiplicació d’arbres fruiters tradicionals, en el processament i comercialització de llavors i planter, i en la recol·lecció silvestre de fruits i plantes comestibles per aprovisionar l’àrea alimentació. Alhora, també col·laborarà de forma puntual en tasques d’altres àrees d’Eixarcolant quan sigui necessari. 

A continuació es mostren les principals tasques a desenvolupar: 

● Realització de planter 

● Sembra i plantació 

● Gestió agronòmica dels cultius 

● Gestió de plagues agrícoles amb mètodes ecològics 

● Caracterització agromorfològica i sensorial de les varietats 

● Collita 

● Recol·lecció de fruits i llavors 

● Obtenció i processament de les llavors 

● Assecatge de les llavors 

● Tria de les llavors 

● Controls de qualitat i tests de germinació 

● Gestió del compostador 

● Instal·lació i manteniment de cartelleria 

● Tasques de desembosc i obtenció de llenya 

● Consolidació de murs i cabanes de pedra seca 

● Consolidació i manteniment d’estructures 

● Instal·lació de tanques cinegètiques a la finca 

● Instal·lació de sistemes de reg 

● Construcció de llit calent per arrelar esqueixos

CONSIDERACIONS: Aquesta convocatòria s’emmarca en un programa del Servei d'Ocupació de Catalunya - Generalitat de Catalunya (SOC) per al foment de l’ocupació de persones en situació de desocupació de llarga durada. D’acord amb les bases del programa, a aquesta convocatòria només s’hi poden presentar persones que en el moment de formalitzar el contracte compleixin el requisit d’haver estat en situació de desocupació almenys durant 12 dels darrers 18 mesos, de forma continuada, o no, i inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades DONO.

1 d’ajudant de cuina i obrador

OFERTA DE FEINA (descarregar convocatòria sencera): https://contingut.eixarcolant.cat/wp-content/uploads/2023/01/OFERTA-DE-FEINA-AJUDANT-DE-CUINA-OBRADOR-.pdf

La persona que s’incorpori en aquesta convocatòria desenvoluparà les seves tasques en el si de la línia alimentació derivats, en tot allò referent a la producció de derivats alimentaris a partir de plantes silvestres i varietats tradicionals en el sí de l’obrador experimental del Col·lectiu Eixarcolant. Alhora, també col·laborarà de forma puntual en altres tasques de la línia alimentació, com són la recol·lecció silvestre i l'organització d’estocs.

A continuació es mostren les principals tasques a desenvolupar:

 ● Processament de varietats tradicionals 

● Processament d’espècies silvestres comestibles 

● Elaboració de derivats en 2a, 4a i 5a gamma seguint les fitxes de producció 

● Recol·lecció d’espècies silvestres comestibles 

● Envasat i etiquetatge 

● Gestió d’estocs i comandes 

● Neteja d'espai i maquinaria 

CONSIDERACIONS: Aquesta convocatòria s’emmarca en un programa del Servei d'Ocupació de Catalunya - Generalitat de Catalunya (SOC) per al foment de l’ocupació de persones en situació de desocupació de llarga durada. D’acord amb les bases del programa, a aquesta convocatòria només s’hi poden presentar dones que en el moment de formalitzar el contracte compleixin algun dels requisits següents: 

● Dones en situació de violència masclista. L'acreditació de la condició de dona en situació de violència masclista s'ha de fer amb els mitjans de prova qualificats que permet l'article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril. 

● Dones monoparentals. L'acreditació s'ha de fer mitjançant el reconeixement oficial de la situació de família monoparental. 

● Dones en situació de vulnerabilitat social (dones en situació de discriminació per lloc de procedència, ètnia, religió i altres). L'acreditació s'ha de fer mitjançant Informe de Serveis Socials de vulnerabilitat social o per altres aportacions documentals acreditades

1 de fotografia botànica/gastronòmica

OFERTA DE FEINA (descarregar convocatòria sencera): https://contingut.eixarcolant.cat/wp-content/uploads/2023/01/OFERTA-DE-FEINA-FOTOGRAFIA-BOTANICA-GASTRONOMICA-.pdf

La persona que s’incorpori en aquesta convocatòria desenvoluparà les seves tasques en el si de l’àrea de comunicació, participant en l’obtenció de material gràfic i audiovisual per a les diferents línies de treball i projectes d’Eixarcolant. Alhora, també col·laborarà de forma puntual en altres tasques de l’àrea de comunicació.

A continuació, es mostren les principals tasques a desenvolupar: 

● Localització i georeferenciació de les espècies i varietats a fotografiar 

● Realització de fotografies de varietats tradicionals 

● Realització de fotografies d’espècies silvestres 

● Realització de fotografies de receptes 

● Realització fotografies d’explotacions agrícoles 

● Creació de materials audiovisuals 

● Tractament i edició d’imatges 

● Maquetació de continguts 

● Organització d’arxiu 

CONSIDERACIONS: Aquesta convocatòria s’emmarca en un programa del Servei d'Ocupació de Catalunya - Generalitat de Catalunya (SOC) per al foment de l’ocupació de persones en situació de desocupació de llarga durada. D’acord amb les bases del programa, a aquesta convocatòria només s’hi poden presentar dones que en el moment de formalitzar el contracte compleixin algun dels requisits següents: 

● Dones en situació de violència masclista. L'acreditació de la condició de dona en situació de violència masclista s'ha de fer amb els mitjans de prova qualificats que permet l'article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril. 

● Dones monoparentals. L'acreditació s'ha de fer mitjançant el reconeixement oficial de la situació de família monoparental. 

● Dones en situació de vulnerabilitat social (dones en situació de discriminació per lloc de procedència, ètnia, religió i altres). L'acreditació s'ha de fer mitjançant l’Informe de Serveis Socials de vulnerabilitat social o per altres aportacions documentals acreditades.

Comentaris

Aquesta publicació no ha rebut comentaris. Sigues el primer en comentar.

Publicar un comentari